فیلمنامه نویس

نویسنده

مریم شکری

مریم شکری

متولد ۲۱ آذر ماه سال ۱۳۶۱

در اصفهان

نویسنده و فیلمساز

مریم شکری - نویسنده و فیلم ساز